Điều 1.A.0.3: Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

(Điều 3, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

(Điều 737, Bộ luật Dân sự năm 2005)

(Điều 744, Bộ luật Dân sự năm 2005)

(Điều 750, Bộ luật Dân sự năm 2005)

1. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

2. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

3. Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ pháp điển